top of page

Hurra!Vi har fått ett fantastiskt roligt besked: Länsstyrelsen Stockholm har beslutat att ge 500 000 kronor till renoveringen för att rädda Marötornet!

 

Extra roligt är att Länsstyrelsen har uppmärksammat att Maröborna genom Torngruppen på egen hand samlat in cirka 600 000 kronor från privatpersoner och lokala företag. Att Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur har givit bidrag till renoveringen poängteras också. Länsstyrelsens besked är därför också ett viktigt gensvar på det stora engagemang och de generösa gåvor som Marötornets många vänner bidragit med.

 

Länsstyrelsen är en myndighet som i sitt uppdrag bland annat verkar för att bevara och utveckla värdefulla kulturmiljöer. Bidraget medverkar till de nationella kulturmiljömålen, som bland annat syftar till att skapa ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. I kulturmiljömålen är också människors delaktighet i kulturmiljöarbetet viktigt: att bidra till ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.

 

Länsstyrelsens bidrag innebär att vi med stormsteg närmat oss målet med insamlingen, och att renoveringen av Marötornet kommer att kunna starta under 2024. I renoveringen ingår tillverkning, infärgning och montage av trappor och avsatser, transporter, blästring och målning av nedre delen av tornet samt reparation av betongfundamentet. Länsstyrelsen ställer också krav på att en antikvarie med expertis inom kulturarv och stål följer hela projektet. Vi har tagit fram aktuella kostnadsberäkningar på projektets alla delar, och den uppskattade kostnaden för renoveringen är drygt 1 500 000 kronor, och vi har nu lyckats samla in 1 225 420 kronor. Vi fortsätter vårt arbete med insamlingen – med stor tillförsikt att vi ska ro projektet i hamn.

 

Därför vill vi påminna om att du kan ge en gåva och få en namnskylt på ett av det nyrenoverade tornets trappsteg. Det finns totalt hundra trappsteg. Passa på och slå till innan de tar slut!

 

Vi har också kvar exemplar av konstnären Carin Ellbergs tryck Marö-bladet, en vacker gåva till dig själv eller någon annan som värnar Roslagens kulturmiljö.


Comentários


bottom of page