top of page

Det kom ett brev från kungen
Renoveringen av Marötornet har beviljats stöd från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. I ett brev från Carl XVI Gustaf har vi fått beskedet att vår ansökan har tilldelats ett stöd om 75 000 kronor! Därmed tar vår insamling ett stort kliv framåt mot vårt mål.


Fondens skapades genom insamlingar till kungens 70- och 80-årsdagar. Fondens ändamål är att"verka befästande och främjande av svensk kulturminnesvård och humanistisk forskning med närliggande intresseområden". Ansökningarna har beretts av stiftelsens sakkunniga och högsta beslutande över fondens medel är Carl XVI Gustaf. Stödet är ett viktigt bidrag och ytterligare en bekräftelse på att Marötornet är ett värdefullt kulturminne.


Comments


bottom of page