top of page
Flygbild 4

om oss

Marö Samfällighetsförening

 

Vi som arbetar med att rädda Marötornet är Marö Samfällighetsförening. Vi ansvarar för tornet, och har bildat en arbetsgrupp som arbetar med renoveringsprojektet. Men för att klara av att genomföra renoveringen behöver vi stöd utifrån.

 

Marö är en ö i Roslagen utanför Kapellskär. Ön präglas av fritidsbebyggelse och samfällighetsföreningen har 42 medlemmar. Ordförande i Samfällighetsföreningen är Jesper Dyrebrandt.

 

Om du vill komma i kontakt med föreningens styrelse, gör du det enklast genom att skicka ett mejl till styrelsen.maro@gmail.com.

Om du vill ha kontakt med arbetsgruppen som arbetar med insamlingen till tornet, skicka ett mejl till info@marotornet.se

bottom of page