top of page

Bidrag från Roslagens Sparbanks stiftelser


Vi vill tacka Roslagens Sparbanks Stiftelser som skänkt 50 000 kronor till Marötornet.


Roslagens Sparbanks stiftelser ger bidrag till utveckling av Roslagsbygden och verkar för ett attraktivt och öppet Roslagen. Detta sker genom att bland annat ”uppmuntra och stödja lokalt engagemang; ge bidrag och annat stöd inom kultur, idrott, näringsliv, utbildning och forskning samt stipendier; initiativ och samarbeten; samt gynna människor, företag och organisationer i Roslagen.” Det är roligt att insamlingen för att rädda Marötornet får stöd i detta sammanhang.
Comments


bottom of page