top of page

Om Marö

Marö är en ö i Roslagen utanför Kapellskär. Ön är belägen mellan Furusundsleden och Gräsköfjärden. Den långsmala ön är en knapp kilometer lång och 350 meter bred. Till Marö hör också de mindre öarna Stora och Lilla Fällen. Ön känns igen på långt håll genom tornet som sticker upp från öns högsta punkt.


På ön finns ristningar i en berghäll, en med den blivande kungen Johan III:s vapen från 1561 och en med amiral Sparres vapen från 1721.


Ön har varit bebodd sedan mitten av 1600-talet. Då var det ett torp under Penningby säteri, och periodvis har det bott 20 till 30 personer på ön. Marö avfolkades successivt mot slutet av 1800-talet. Kompositören Hugo Alfvén var sommargäst på Marö år 1900, då han komponerade en del av sin skärgårdsmusik. Vid den tiden fanns bara två fastboende på ön.

På 1950-talet styckades ön, och tomter såldes som sportstugetomter. Fritidsbebyggelsen är organiserad i en samfällighetsförening som idag har 42 medlemsfastigheter.

Comments


bottom of page