top of page

skärgårdsö med spännande historia

Marö är en ö i Roslagen utanför Kapellskär. Ön är belägen mellan Furusundsleden och Gräsköfjärden. Den långsmala ön är en knapp kilometer lång och 350 meter bred. Till Marö hör också de mindre öarna Stora och Lilla Fällen. Ön känns igen på långt håll genom tornet som sticker upp från öns högsta punkt.

bottom of page