top of page

Varmt tack och framåt


Vi i Torngruppen vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit till insamlingen för att rädda Marötornet. På knappt ett år har mer än hälften av målsättningen på en miljon samlats in genom donationer och beviljade ansökningar. 125 individer har skänkt summor från 50 till 5 000 kronor. Carin Ellbergs tryck Maröbladet och skyltar på trappstegen står för över 60 % av intäkterna.


Bland traktens företag som bidragit till insamlingen finns Gräskö båtvarv, Flygfyren och Enskärs sjötransport. Medel har också beviljats av Länsstyrelsen för en konstruktions- och hållbarhetsberäkning och Roslagens Sparbank har donerat en större summa.


Vi har med hjälp av finansieringen från Länsstyrelsen genomfört en konstruktions- och hållbarhetsanalys. Analysen bekräftar våra antaganden om att de åtgärder vi planerar är ändamålsenliga och att tornets stomme är i bra skick. Det som behövs för att rädda tornet är att byta ut trappor och ledstänger. Vi har också fått hjälp av en antikvarie som har följt projektet och lämnat ett utlåtande, där han bland annat rekommenderar oss att färga in de nya delarna så de överensstämmer med färgen på tornet i övrigt. Vi har tagit in uppdaterade offerter och på grund av det högre kostnadsläget och några tillkommande renoveringsmoment så landar nu den totala renoveringskostnaden på 1 400 000 kronor, det vill säga cirka 200 000 kronor högre än tidigare beräkningar.


Det idoga insamlings- och ansökningsarbetet fortsätter, med siktet inställt på renovering under 2024–2025. Vi har nyligen skickat in ansökningar om renoveringsbidrag till Gustaf VI Adolfs Fond och Länsstyrelsen i Stockholm och svar från dessa väntas i december 2023 respektive februari 2024.

Kommentare


bottom of page