top of page

Länsstyrelsen – bidrag till värdefulla kulturmiljöer


Länsstyrelsen Stockholm har beviljat ett bidrag som blir ett viktig steg i renoveringen av Marötornet. Bidraget på 44 500 kronor ska användas för att låta en konstruktör göra en konstruktionsberäkning av Marötornets stålkonstruktion. Ett åtgärdsförslag ska tas fram i samråd med en antikvarie som knutits till projektet.


Tanken är att underlaget i nästa steg ska ligga till grund för en ny ansökan till Länsstyrelsen, denna gång om bidrag för själva renoveringen av tornet. Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål för en hållbar samhällsutveckling och att nå de nationella kulturmiljömålen. Beslutet grundar sig på förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Comments


bottom of page