top of page

Inspektion av tornet

Den 4 maj 2022 gjorde Geir Rasmussen från Kiwa en grundlig inspektion av tornets alla delar. Undersökningen är vårt första steg för att bedöma tornets behov av renovering. Kiwa är ett företag som gör besiktning, provning, teknisk konsultation och utbildning.Geir Rasmussen undersökte tornets alla delar, från fundamentet upp till tornets topp. Det visade sig att tornets stomme, det vill säga själva fackverkskonstruktionen, är i prima skick. Däremot är trapporna, gångbroarna och ledstängerna bara skrot, och det behöver åtgärdas. De delar som är mest påverkade är längst ner, medan det klarat sig bättre högre upp. Troligen beror det på att fukt runnit ned för tornet och hunnit göra mer åverkan längst ner.

Geir är en entusiast för stålkonstruktioner, och konstaterade att tornets har en ovanlig konstruktion för sin tid. Vid sekelskiftet och 1900-talets första decennier brukade man nita ihop fästpunkterna i stål, medan Marötornet är sammansatt med skruvar.


Marötornet är unikt. Det måste vara ett av Sveriges första skruvade torn, säger Geir Rasmussen.

Vid inspektionen byttes några skruvar ut. När Geir Rasmussen sågade itu skruvarna, kunde man se att rosten sitter på ytan och att stålet är i gott skick. Skruvarna hade inte ens rostat fast i gängorna, utan gick att skruva ut.


Stommens stålprofiler undersöktes för att bedöma rostningsgraden. Stålprofilernas tjocklek jämfördes med gropkorrosionen på de hårdast utsatta ställena. Gropkorrosionen visade sig vara sparsam och är inte i närheten av den rostningsgrad som innebär att utbyte eller reparation är nödvändig. Tornets profiler är även sannolikt överdimensionerade i förhållande till den nyttjandegrad tornet är utsatt för. Tornet bär ju inte upp mer än sin egenvikt och vindlast, men har samtidigt en öppen konstruktion som minskar vindlasten.


Trapporna och gångbroarna behövs för att inte tornet ska behöva rivas. Det går inte att bara låta stommen vara kvar och ta bort resten. Det beror på att man måste kunna fortsätta att göra regelbundna kontroller och inspektioner av tornets skick även i framtiden, och då måste besiktningsmannen kunna komma upp i tornet.

Inspektionen visade att vid renoveringen behöver man bygga nya trappor, ledstänger och gångbroar. Däremot behöver inga delar i stommen bytas ut och inte heller skruvar med mutter så länge de inte är trasiga. Tornet behöver inte heller ytbehandlas mer än längst ner. Det viktigaste att skydda är tornets "fötter" där de fästs in i betongen. Rengöring och ytbehandling bör därför göras på infästningsdetaljer i betong och nedre stolpar.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page